Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SINH LÝ HỌC THỰC VẬT, BIÊN SOẠN: NGUYỄN DU SANH

Sự sống khởi đầu sau 1 tỉ năm. Sinh vật đầu tiên chỉ gồm có protein và acid nucleic.

Ngày nay thế giới sinh vật chia thành 5 giới (kingdom):

1)    Monera (giới vi khuẩn = prokaryot) xuất hiện khoảng 3,5 tỉ năm.

2)    Protista (sinh vật đơn bào nhân thật : eukaryot) xuất hiện cách nay 1,5 tỉ năm.

3)    Fungi (giới nấm)

4)    Plantae (giới TV)

5)    Animalia (giới Động vật)

Tất cả mọi sinh vật đều có chung 4 đặc trưng cơ bản (trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động).

PHÂN LOẠI THỰC VẬT
 
Rong: sống trong nước

Địa y: do rong và nấm hợp lại

Đài Thực vật (rêu): sống cho âm, có cơ quan sinh bào tử rõ

Khuyết TV: có rễ thật (cây), có mạch, chưa có cơ quan hoa (quyển bá, mộc

tặc, ráng: dương xỉ , ).

Cây có hoa:

Hạt trần (loã tử: thông, thiên tuế, tùng bách)

Hạt kín (bí tử: xòai, lúa, ... )

VỊ TRÍ PHÂN LOẠI

Giới (Plantae)

Ngành (-phyta)

Lớp : (song tử diệp: Dicotyledonae hai lá mầm; đơn tử diệp: Monocotyledonae một lá mầm)

Bộ (-ales)

Họ (-aceae)

Giống (Chi):

Loài: (thường hai từ và viết in nghiêng)

[EBOOK] SINH LÝ HỌC THỰC VẬT, BIÊN SOẠN: NGUYỄN DU SANH

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sinh lý thực vật, giáo trình sinh lý thực vật, bài giảng sinh lý thực vật, phân loại thực vật, sinh học thực vật, cấu tạo thực vật, đặc tính hình thái giải phẫu thực vật
Xem thêm