Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG, MGUYỄN NHƯ HIỀN, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIThế giới sinh vật rất đa dạng biểu hiện ở các loài và các cấp độ tổ chức từ thấp lên cao. Sự sống có cấu tạo vật chất phức tạp, thu nhận và biến đổi năng lượng tinh vi, chứa và truyền đạt thông tin di truyền cùng nhiều biểu hiện như sự tăng trưởng, vận động, trao đổi chất, sinh sản, thích nghi, tiến hóa và các mối quan hệ với môi trường...Do đó trước tiên chúng ta tìm hiểu các đặc tính và biểu hiện của sự sống.

I. Sự đa dạng và thống nhất của sự sống.

1. Sự đa dạng.

Quanh ta có rất nhiều sinh vật : cây cỏ, tôm, cá, ếch nhái, rắn, chim thú... và các vi sinh vật. Có kho ảng hơn hai triệu loài sinh vật trên trái đất mà con người chỉ là một trong số đó.

- Mỗi loài sinh vật có những đặc tính riêng của nó về bên ngoài, bên trong và các biểu hiện sống đặc thù. Như hình dáng, kích thước, màu s ắc, tuổi thọ... các loài khác nhau

Ví dụ : vi khuẩn Escherichia coli (E. coỉi) có kích thước 1-2 micromet và mỗi thế hệ chỉ dài 20 phút, trong khi đó nhiều cây cổ thụ cao trên 50-60m có thể sống nghìn năm.

Một nét đặc thù nữa của thế giới sinh vật l à sự sống được biểu hiện ở nhiều mức độ tổ chức từ thấp đến cao nhất (từ phân tử cho đến toàn bộ sinh quyển trên hành tinh chúng ta). Có thể kể các mức tổ chức chủ yếu như sau:

• Các đại phân tử sinh học,

• Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống,

• Cá thể - đơn vị của sự tồn tại độc lập của một sinh vật,

• Quần thể - đơn vị cơ sở của tiến hoá, gồm nhiều cá thể của một loài,

• Loài - đơn vị căn bản của tiến hoá và phân loại,

• Quần xã - sự c ùng tồn tại của nhiều loài sinh vật với nhau trên một vùng nhất định,

• Hệ sinh môi (ecosystems) - đơn vị căn bản của sinh môi,

• Sinh quyển - sự sống trên hành tinh chúng ta.

Trong mỗi mức tổ chức còn có thể chia nhỏ như cơ thể gồm các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan. Các thành phần của mỗi mức tổ chức liên quan với nhau thành một khối thống nhất kể cả sinh quyển. Sự đa dạng các loài là kết quả của quá trình tiến hoá lâu dài.

2. Sự thống nhất.

Sự thống nhất của sự sống chỉ được biết qua các phân tích khoa học. Sự thống nhất biểu hiện ở hệ thống phân loại và sự giống nhau ở các cấu trúc và cơ chế vi mô.

Dựa vào những đặc điểm hình thái giống nhau có thể xếp các sinh vật vào những nhóm nhất định gọi là nhóm phân loại. Nhóm phân loại lớn nhất được gọi là giới - giới động vật - giới thực vật, ngày nay còn có thêm giới nấm. Mỗi giới được chia nhỏ dần : giới > giới phụ > lớp > bộ > họ > giống > loài.

Tất cả các loài sinh vật đều có thể xếp theo hệ thống phân loại này. Đây là bằng chứng về sự tiến hóa của sinh giới từ tổ tiên chung ban đầu - tiến hóa từ thấp lên cao.

Sự thống nhất thể hiện ở những thành phần cấu tạo nên mỗi cơ thể. Thành phần hóa học của các sinh vật giống nhau từ những nguyên tố tham gia chất sống đến bốn nhóm chất hữu cơ: glucid, lipid, protein và acid nucleic.

Tất cả các sinh vật đều có cấu tạo tế bào. Tế bào có biểu hiện đầy đủ các tính chất đặc trưng của sự sống - nó là đơn vị cơ sở của sự sống.

[EBOOK] SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG, MGUYỄN NHƯ HIỀN, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình sinh học đại cương, sinh học đại cương, phân loại sinh vật, đa dạng sinh học, đặc tính và biểu hiện của sự sống, sinh học ứng dụng, vi sinh đại cương, thế giới sống
Xem thêm