Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SÂU HẠI TRONG NÔNG NGHIỆP

Quyển ebook "Sâu hại trong nông nghiệp" cung cấp cho quý bạn đọc một số kiến thức về phân bố và ký chủ, đặc điểm hình thái - sinh học, tập quán sinh sống và cách gây hại, biện pháp phòng trị sâu hại gây hại chủ yếu trên một số loại cây trồng như: Sâu hại Cải, Sâu ăn tạp, Sâu tơ, Bọ nhẩy, Rầy mềm, Sâu ăn đọt cải, Sâu đo, Sâu hại Bầu, Bí Dưa, Bọ dừa, Sâu ăn lá, Bọ rùa, Ruồi đục lá, Bọ xít nâu, Nhện đỏ, Bù lạch, Rầy mềm, Ruồi đục trái, Sâu hại các loại đậu, Dòi đục thân, Sâu xanh, Sâu xanh da láng, Sâu đục trái đậu xanh, Sâu đục trái đậu nành, Bọ xít, Rệp đậu (Rầy mềm), Sâu hại Cà chua.

Kính mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] SÂU HẠI TRONG NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sâu hại trong nông nghiệp, côn trùng nông nghiệp, biện pháp phòng trị sâu hại trong nông nghiệp, biện pháp phòng trị côn trùng gây hại trong nông nghiệp, Sâu hại Cải, Sâu ăn tạp, biện pháp phòng trị Sâu tơ, biện pháp phòng trị Bọ nhẩy, biện pháp phòng trị Rầy mềm, biện pháp phòng trị Sâu ăn đọt cải, biện pháp phòng trị Sâu đo, biện pháp phòng trị Sâu hại Bầu, biện pháp phòng trị Bí Dưa, biện pháp phòng trị Bọ dừa, biện pháp phòng trị Sâu ăn lá, biện pháp phòng trị Bọ rùa, biện pháp phòng trị Ruồi đục lá, biện pháp phòng trị Bọ xít nâu, biện pháp phòng trị Nhện đỏ, biện pháp phòng trị Bù lạch, biện pháp phòng trị Rầy mềm, biện pháp phòng trị Ruồi đục trái, biện pháp phòng trị Sâu hại các loại đậu, biện pháp phòng trị Dòi đục thân, biện pháp phòng trị Sâu xanh, biện pháp phòng trị Sâu xanh da láng, biện pháp phòng trị Sâu đục trái đậu xanh, biện pháp phòng trị Sâu đục trái đậu nành, biện pháp phòng trị Bọ xít, biện pháp phòng trị Rệp đậu (Rầy mềm), biện pháp phòng trị Sâu hại Cà chua
Xem thêm