Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công (Distribution and Ecology of Some Important River Fish Species of the Mekong River Basin), Nhiều tác giả, MRC Technical Paper

Hệ thống sông Mê Công là một trong những hệ thống sông lớn nhất và mầu mỡ nhất trên thế giới. Nó cung cấp thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu cư dân. Sông Mê Công chứa đựng một trong những khu hệ cá phong phú và đa dạng nhất trên thế giới (Sverdrup-Jensen, 2002). Có ít nhất 1200 loài cá đang sống ở đây đại diện cho nhiều họ, đa dạng về mặt hình thái và đời sống. Nhưng tất cả các loài chỉ thỉnh thoảng mới bắt được, chỉ có 50 - 100 loài đánh được thường xuyên, chúng sống chủ yếu ở những vùng đồng bằng mầu mỡ, nơi có nhiều cư dân. Ở hạ lưu sông Mê Công (LMB) sản lượng nghề cá nội địa ít nhất là 2 triệu tấn/năm và chắc chắn là gần 3 triệu tấn/năm (Hortle and Bush, 2003), làm cho nghề đánh cá ở đây thành nghề lớn hàng thế giới. Cá đánh được chủ yếu là cá tự nhiên, trong đó ''cá trắng'' di cư - những loài mà phần lớn cuộc đời sống ở sông và phụ thuộc vào sông, chiếm phần chủ yếu.

Poulsen et al. (2003) đã cung cấp khái quát về sự di cư của ''cá trắng'' ở hạ lưu sông Mê Công. Báo cáo nàng cho biết chi tiết về di cư của từng loài ''cá trắng''. Chúng ta sẽ không thảo luận về "cá đen" (những loài cá mà phần lớn cuộc đời sống ở vùng ngập liên quan tới vùng đất ướt), vì cho dù những loài cá này quan trọng đối với nghề đánh cá vùng ngập nhưng chúng không di cư đi xa, đặc điểm sinh học của chúng cũng tương đối rõ, và trên tổng thể chúng ít bị ảnh hưởng bởi chương trình phát triển.

Nội dung của báo cáo này chủ yếu dựa vào đĩa CD ''Di cư của cá lưu vực sông Mê Công'' (Visser et al. 2003), đĩa này đã tổng hợp số liệu của chương trình nghề cá và những tài liệu đã công bố khác. 

[EBOOK] Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công (Distribution and Ecology of Some Important River Fish Species of the Mekong River Basin), Nhiều tác giả, MRC Technical Paper

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công, Distribution and Ecology of Some Important River Fish Species of the Mekong River Basin, Di cư của cá lưu vực sông Mê Công, phân bố các loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công
Xem thêm