Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] MỘT SỐ KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG HỆ SINH THÁI VAC, VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC, TỔ CHỨC NÔNG NGHIỆP VÀ LƯƠNG THỰC LIÊN HỢP QUỐC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ SINH THÁI VAC

1. Hệ sinh thái VAC

VAC là những chữ đầu của 3 từ Vườn - Ao - Chuồng. VAC là hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp bao gồm làm vườn, nuôi cá và chăn nuôi.

Trong vườn kết hợp trồng nhiều loại cây theo nhiều tầng, trồng xen, trồng gối để tận dụng năng lượng mặt trời và chất dinh dưỡng trong đất; góc vườn trồng rau, đậu, một số cây gia vị, cây làm thuốc. Quanh vườn trồng cây lấy gỗ, mây, dâu tằm, cây lấy củ (củ từ, củ mỡ leo lên bờ rào quanh vườn).... Dưới bóng cây trong vườn có thể đặt các đõ ong.

Cạnh vườn là ao, trong ao nuôi cá, thường kết hợp nhiều giống cá để tận dụng thức ăn. Quanh bờ ao trồng khoai nước; một phần nước ao thả bèo, dùng làm thức ăn cho lợn. Trên mặt ao có giàn bí, bầu, mướp, gấc.

Gần ao là chuồng nuôi gia súc, gia cầm, thường là lợn, gà, vịt.

Vườn, ao, chuồng có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau. Một phần sản phẩm trong vườn và quanh ao, bèo thả trên mặt ao, dùng làm thức ăn chăn nuôi và nuôi cá. Ao cung cấp nước tưới cho vườn và bùn bón cho cây. Ngược lại, phân chuồng dùng bón cây trong vườn. Nước phân làm thức ăn cho cá.

[EBOOK] MỘT SỐ KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG HỆ SINH THÁI VAC, VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC, TỔ CHỨC NÔNG NGHIỆP VÀ LƯƠNG THỰC LIÊN HỢP QUỐC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, nông nghiệp sinh thái, hệ sinh thái nông nghiệp, mô hình vườn ao chuồng, mô hình VAC, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trong hệ sinh thái VAC, kỹ thuật hệ sinh thái VAC
Xem thêm