Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG LỚP HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (OA-FFS)

HƯỚNG DẪN MỞ LỚP (FFS)
 
I. Các yêu cầu khi mở lớp Huấn luyện nông dân (FFS)
Trước khi lập kế hoạch huấn luyện nông dân về nông nghiệp hữu cơ tại địa phương, THV phải phối hợp với lãnh đạo đê khảo sát, cân nhắc tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan ở địa phương dựa vào các tiêu chuẩn và nguyên tắc trong canh tác hữu cơ. Các điểm trọng tâm cần chú ý trong khi khảo sát:

- Nông dân địa phương có mong muốn làm NNHC không?

-Khu vực sản xuất có đảm bảo về đất đai, nguồn nước, khả năng ô nhiễm vv theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ không?

-Các nguồn đầu vào sản xuất có sẵn: phân bón động vật, phân ủ, cây phân xanh, vật liệu xanh, rơm rạ, loại cây trồng, nguồn giống vv..

1. Chọn địa điểm mở lớp: đảm bảo các yêu cầu sau -Địa điểm học gần nương/ruộng thực nghiệm của lớp học

-Thuận tiện cho học viên đi học:

- Lớp học có đủ không gian cho hoạt động nhóm hiệu quả

-Có các điều kiện thuận lợi phục vụ học tập ( Bảng viết, ghế ngồi...)

2. Chọn ruộng/nương học tập
-Chủ ruộng của 2 ruộng thực nghiệm phải là người nhiệt tình, ham học hỏi

- Địa hình và chật lượng của ruộng đại diện cho địa hình của địa phương

- Gần địa điểm học tập

- Thuận tiện cho việc đi lại của học viên

-Mỗi lớp FFS chọn ruộng học tập phải đảm bảo yêu cầu đủ diện tích để được chia làm 3 phần học tập: Một phần ruộng làm theo phương pháp canh tác hữu cơ, một phần làm theo canh tác thông thường của nông dân tại địa phương, một phần để lớp tiến hành các thí nghiệm mà học viên muốn nghiên cứu:

■ Đối với lớp trên cây rau: có diện tích tối thiểu là 720 m2

■ Đối với lớp trên cây ăn quả (vải/bưởi): tối thiểu là 20 cây đang trong giai đoạn kinh doanh

■ Đối với lớp trên cây chè: tối thiểu là 720 m2 đang trong giai đoạn kinh doanh

- Để so sánh kết quả khách quan giữa 2 biện pháp canh tác. Chọn ruộng học tập phải chú ý sau:

■ Đối với rau: Chọn 2 ruộng riêng biệt có 2 chủ ruộng khác nhau, ở gần nhau và có các điều kiện tương đồng Hai chủ ruộng phải tham gia học tập trong lớp FFS.

[EBOOK] KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG LỚP HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (OA-FFS)

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kế hoạch đào tạo nông dân về nông nghiệp hữu cơ, những nội dung đào tạo nông dân về nông nghiệp hữu cơ, huấn luyện nông dân về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững
Xem thêm