Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT HỌC, NGUYỄN LÂN DŨNG, THƯ VIỆN HỌC LIỆU MỞ VIỆT NAM

Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học
1546- Girolamo Fracastoro (1478, 1553). cho rằng các cơ thể nhỏ bé là tác nhân gây ra bệnh tật. Ông viết bài thơ Syphilis sive de morbo gallico (1530) và từ tựa đề của bài thơ đó, người ta dùng đề đặt tên bệnh

1590-1608- Zacharias Janssen lần đầu tiên lắp ghép kính hiển vi.

1676- Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) hoàn thiện kính hiển vi và khám phá ra thế giới vi sinh vật (mà ông gọi là anmalcules).

1688- Nhà vạn vật học người Ý Francisco Redi công bố nghiên cứu về sự phát sinh tự nhiên của giòi.

1765-1776- Spallanzani (1729-1799) công kích thuyết Phát sinh tự nhiên 1786- Muller đưa ra sự phân loại đầu tiên về vi khuẩn

1798- Edward [link] Jenner nghĩ ra phương pháp chủng mủ đậu bò để phong ngừa bệnh đậu mùa

1838-1839- Schwann và Schleiden công bố Học thuyết tế bào.

1835-1844- Basi công bố bệnh của tằm do nấm gây nên và nhiều bệnh tật khác do vi sinh vật gây nên.

1847-1850- Semmelweis cho rằng bệnh sốt hậu sản lây truyền qua thầy thuốc và kiến nghị dùng phương pháp vô khuẩn để phòng bệnh.

1849- Snow nghiên cứu dịch tễ của bệnh tả ở vùng London.

1857-    Louis Pasteur (1822-1895) chứng minh quá trình lên men lactic là gây nên bởi vi sinh vật.

1858-    Virchov tuyên bố tế bào được sinh ra từ tế bào.

1861- Pasteur chứng minh vi sinh vật không tự phát sinh như theo thuyết tự sinh.

1867- Lister công bố công trình nghiên cứu về phẫu thuật vô khuẩn.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT HỌC, NGUYỄN LÂN DŨNG, THƯ VIỆN HỌC LIỆU MỞ VIỆT NAM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình vi sinh vật học, vi sinh vật học, lượt sử vi sinh vật học, công nghệ vi sinh, giáo trình công nghệ vi sinh vật học, vi sinh vật ứng dụng, sinh học ứng dụng
Xem thêm