Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP

Nội dung:

Các nội dung sau đây sẽ đuợc đề cập trong chương này:
 
#    Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học

#    Cấu trúc sinh thái học

#    Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái

#    Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của chúng

#    Mối quan hệ giữa môi trường và con người

#    Ý nghĩa của sinh thái học trong đời sống và sản xuất nông nghiệp
 
Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên cần:
 
- Nắm được khái niệm về sinh thái học

- Hiểu được vai trò của sinh thái học đối với đời sống và sản xuất nông nghiệp

- Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh, hữu sinh và nhân tố con người

- Phân tích được cơ chế động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sinh thái học nông nghiệp, giáo trình sinh thái học nông nghiệp, hệ sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bền vững, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên môi trường
Xem thêm