Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, GS. TS. PHẠM VÂN ĐÌNH (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu môn Chính sách nông nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Bộ môn Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cho tái xuất bản cuốn giáo trình Chính sách nông nghiệp, có bổ sung, cập nhật kiến thức mới.

Giáo trình do tập thể giáo viên môn học Chính sách nông nghiệp của Bộ môn Phát triển nông thôn biên soạn và được phân công soạn thảo như sau:

GS.TS. Phạm Vân Đình chủ biên và soạn thảo các chương 2 và 4.

TS. Dương Văn Hiểu soạn thảo các chương 1 và 5.

ThS. Nguyễn Phượng Lê soạn thảo chương 3.

Chính sách nông nghiệp là một môn học đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về lý luận và thực tế, mặc dù đã rất cố gắng nhưng việc biên soạn không tránh khỏi khiếm khuyết. Vì vậy, chúng tôi kính mong nhận được sự góp ý của độc giả và đồng nghiệp.

Mọi góp ý xin gửi về Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Xin trân trọng cám ơn!

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, GS. TS. PHẠM VÂN ĐÌNH (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp, giáo trình chính sách nông nghiệp, chính sách nông nghiệp, kinh tế và phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp
Xem thêm