Sách báo tài liệu nông nghiệp

[VIDEO] SAO THẦN NÔNG - GẶP GỠ THANH NIÊN 8X TIÊN PHONG TRONG TRỒNG NẤM CÔNG NGHỆ CAO


[VIDEO] SAO THẦN NÔNG - GẶP GỠ THANH NIÊN 8X TIÊN PHONG TRONG TRỒNG NẤM CÔNG NGHỆ CAO

20 tỷ đồng, đó là số vốn mà chàng trai 8X - Phùng Đức Định đã bỏ ra để mua đất đầu tư nhà xưởng, máy móc, phục vụ cho việc trồng nấm đùi gà. Đây là một loại nấm ưa lạnh và khó trồng bậc nhất tại Việt Nam.

Từ khoá: ebook, giáo trình, khởi nghiệp nông nghiệp, trồng nấm công nghệ cao, kỹ thuật trồng nấm, ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng nấm, sao thần nông, nấm ăn
Xem thêm