Sách báo tài liệu nông nghiệp

[VIDEO] DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI - LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC?


DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI - LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC?

Một clip giới thiệu ngắn gọn về dịch tả heo Châu Phi. Con đường lây lan cũng như các biện pháp các hộ chăn nuôi cần thực hiện để phòng bệnh này xâm nhiễm vào chuồng trại gia đình mình.

Từ khoá: ebook, giáo trình, dịch tả lơn châu phi, dịch tả heo châu phi, con đường lây nhiễm dịch tả lợn châu phi, các biện pháp phòng ngừa dịch tả lợn châu phi, con đường lây nhiễm dịch tả lợn châu phi
Xem thêm