Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] TỔ CHỨC CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH, NGUYỄN HIẾN LÊ, NXB THANH NIÊN

Sách Tổ Chức Công Việc Gia Đình chủ ý viết cho các bà nội trợ nhưng các bạn trai đã lập gia đình cũng nên đọc nó. Phụ nữ có nhiều đức quý như lòng vị tha, đa cảm, đức kiên nhẫn, tự ti ... nhưng thường theo trực giác mà không chịu luận lý, lại cố chấp, thiếu phương pháp. Vì vậy, nếu các ông chồng hiểu rõ những qui tắc trong cuốn này rồi giúp các bà vợ cùng nhau tổ chức việc nhà thì kết quả sẽ mau hơn và không khí trong gia đình cũng đầm ấm hơn...

[EBOOK] TỔ CHỨC CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH, NGUYỄN HIẾN LÊ, NXB THANH NIÊN

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, tâm lý, kỹ năng sống, tổ chức công việc gia đình, sách dành cho các bà nội trợ, xây dựng gia đình hoàn hảo, xây dựng gia đình hạnh phúc
Xem thêm