Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] THỰC TẬP HỆ THỐNG HỌC THỰC VẬT, TRẦN NINH VÀ NGUYỄN THỊ MINH LAN, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thế giới thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, vì vậy, cần có nhiều phương pháp khoa học để nghiên cứu và tìm hiểu. Trong khuôn khổ giáo trình hướng dẫn thực tập hệ thống thực vật, việc giới thiệu đầy đủ các phương pháp và thiết bị chuyên dùng cho từng ngành thực vật không được đặt ra. Chúng tôi chỉ giới thiệu những dụng cụ và phương pháp cần thiết để nghiên cứu hệ thống thực vật cho các sinh viên trong những năm đầu ở mức độ giáo trình cơ sở. Những phương pháp nghiên cứu chi tiết vào từng ngành khác nhau của giới thực vật sẽ được đề cập trong các tài liệu hướng dẫn thực tập lớn hay thực tập chuyên đề.

Chương trình Thực tập Hệ thống học Thực vật nhằm giúp sinh viên nắm được những phần cơ bản của giáo trình lý thuyết hệ thống thực vật một cách tốt hơn. Đồng thời, hiểu biết các kỹ thuật cần thiết khi nghiên cứu những môn học khác có liên quan. Thông qua các kỹ thuật tiến hành trong phòng thí nghiệm sẽ góp phần rèn luyện cho sinh viên tác phong tỉ mỉ, chính xác, gọn gàng và trung thực của người làm công tác khoa học.

Mục đích của thực tập là chứng minh cho những điều đã được học trong phần lý thuyết. Cụ thể, thực tập hệ thống học thực vật là dựa trên các mẫu vật cụ thể và quan sát các đặc điểm cấu tạo đặc trưng cho từng hệ thống phân loại (taxon). Qua các mẫu vật cụ thể giúp cho sinh viên nắm được lý thuyết vững vàng và tiếp cận, nâng cao các thao tác kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.

Những vấn đề lí luận đã được nêu trong giáo trình lý thuyết, nên trong các bài thực tập này chỉ trình bày những đặc điểm chính đặc trưng cho taxon mà sinh viên phải quan sát được trong thực tập, do đó các bài thực tập là một bộ phận không thể thiếu được của môn học. Sinh viên phải nắm vững kĩ lí thuyết trước khi làm thực tập, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nội dung các bài thực tập mới được quyền tham dự kỳ thi kết thúc học kỳ.

Khi thực hành xong giáo trình này, sinh viên cần đạt được các yêu cầu sau đây:
1. Biết sử dụng thành thạo các dụng cụ trong khi nghiên cứu hệ thống thực vật.

2.    Nắm vững các phương pháp nghiên cứu hệ thống thực vật một cách có sáng tạo.

3.    Nắm vững những kiến thức cơ bản để có thể nhận biết các đại diện của các ngành thực vật khác nhau của giới thực vật.

4.    Biết cách mô tả một taxon.

5.    Nhận biết một số taxon thông thường.

Những đặc điểm của taxon được đưa ra trong mỗi bài thực tập là yêu cầu sinh viên phải quan sát, vẽ hình và chú thích đầy đủ vào vở thực tập. Vở thực tập phải đóng giấy không kẻ để thuận tiện cho việc vẽ hình.

Phần lớn mẫu thực tập thực vật bậc thấp phải quan sát dưới kính hiển vi. Vi vậy, khi chuẩn bị mẫu và tiến hành đưa mẫu vật lên kính phải thực hiện đúng nguyên tắc, tránh cẩu thả làm vở mẫu và làm nước dây vào vật kính (chi tiết được trình bày ở bài 1). Mẫu vật dùng để thực tập có thẻ là mẫu tươi, mẫu khô, hoặc ngâm trong formol 5% hoặc được nuôi cấy thuần khiết trong phòng thí nghiệm và cũng có thể là các tiêu bản hiển vi đã được chuẩn bị sẵn.

-    Mẫu thực vật bậc cao thường được quan sát và vẽ dưới kính lúp hoặc bằng mắt thường với các tiêu bản ép khô, tươi hoặc ngâm trong formol 5% hoặc cồn.

-    Phần thực vật bậc thấp tiến hành thực tập với các ngành nấm. mặc dầu theo quan điểm hiện đại Nấm được tách thành một giới riêng, còn vi khuẩn lam (hay còn gọi là tảo lam) được thực tập theo giáo trình “Vi sinh vật học" nên chúng tôi không đề cập ở đây.

Quyển sách hướng dẫn thực tập "Hệ thống học thực vật” dực chủ yểu vào sách "Thực tập Hệ thống học thực vật" (Thực vật bậc thấp do Nguyễn Thị Minh Lan và “Thực tập Hệ thống học thực vật" (Thực vật bậc cao) do TS. Trần Ninh biên soạn, được in năm 1994 trong khuôn khổ chương trình giảng dạy hợp tác Việt Nam - Hà lan (VH3) do Hà Lan tài trợ.

Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo thêm một số sách, giáo trình và tài liệu liên quan do các tác giả khác biên soan.

Sách được dùng làm giáo trình thực tập cho sinh viên ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học, Trường Đại hoc Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, xây dựng của bạn đọc để cuốn sách này được hoàn chỉnh hơn.

[EBOOK] THỰC TẬP HỆ THỐNG HỌC THỰC VẬT, TRẦN NINH VÀ NGUYỄN THỊ MINH LAN, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, phân loại thực vật, thực tập phân loại thực vật, hệ thống học thực vật, hệ thống học thực vật bậc thấp, hệ thống học thực vật bậc cao, hệ thống phân loại (taxon)
Xem thêm