Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT TRONG GIẾT MỔ, KINH DOANH THỊT LỢN (PHẦN 2), NHIỀU TÁC GIẢ, DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Thịt lợn là một loại thực phẩm cung cấp protein được sử dụng nhiều nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thịt lợn là một phần kế tiếp của chuỗi sản xuất thực phẩm chất lượng, ở đó tất cả các bước cần phải được kiểm soát rủi ro. Thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo cung cấp thịt lợn an toàn và có chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khuôn khổ Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm do Cơ quan phát triển quốc tế của Canada (CIDA) tài trợ, với những cố gắng của các chuyên gia kỹ thuật về Thực hành sản xuất thịt lợn tốt của Canada và Việt Nam, thực hành sản xuất thịt lợn tốt viết tắt GMP, bao gồm Thực hành vệ sinh chung đối với cơ sở giết mổ, bán buôn (pha lọc thịt và bao gói) và vận chuyển thịt lợn tươi sống đã được xây dựng. Thực hành sản xuất tốt này sẽ được kiểm chứng qua thực tế trong các dự án thí điểm.

GMP tuân thủ các quy định vệ sinh chung và áp dụng các nguyên tắc đã được biết. Các nguyên tắc bao gồm các chương trình tiên quyết bổ sung vào các điều kiện thực hành làm cơ sở cho HACCP. HACCP là một chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua việc phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn. Chương trình này sẽ ngăn ngừa, phát hiện, kiểm soát và/hay giảm đến mức an toàn các mối nguy đối với sức khỏe người tiêu dùng xuất hiện ngẫu nhiên bằng việc áp dụng các biện pháp ngăn ngừa chứ không phải dựa vào việc kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Các điểm kiểm soát tới hạn quan trọng nhất đã được lựa chọn để kiểm tra trong các mô hình thí điểm của dự án.

GMP sẽ cung cấp chi tiết những thủ tục đặc trưng cần phải tuân thủ. Các quy trình thực hành chuẩn (SOP) là các bước mà một cơ sở phải thực hiện trong các thao tác hàng ngày để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của GMP. Các chỉ tiêu quan trọng nhất đã được lựa chọn và các Quy trình thực hành chuẩn (SOP) đã được xây dựng.

GMP có thể hỗ trợ cho việc chứng nhận thực phẩm và giúp cho những người chủ lò mổ hay người bán buôn tuân thủ và áp dụng Sổ tay thực hành sản xuất tốt này.

[EBOOK] SỔ TAY THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT TRONG GIẾT MỔ, KINH DOANH THỊT LỢN (PHẦN 2), NHIỀU TÁC GIẢ, DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAP trong nuôi lợn, Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn thịt, phân tích nhận diện mối nguy, các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được của từng công đoạn chăn nuôi lợn, nuôi lợn VietGAP, nuôi heo VietGAP, nông nghiệp tiên tiến
Xem thêm