Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VietGAHP/GMPs (Chuỗi sản xuất kinh doanh thịt lợn), NHIỀU TÁC GIẢ, DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Ngày nay, việc áp dụng Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP) không những nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm mà còn hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Cuốn tài liệu này được cấu trúc thành 03 phần riêng biệt.

-    Phần 1: Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn thịt. Nội dung sẽ tập trung vào phân tích nhận diện mối nguy từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được của từng công đoạn chăn nuôi;

-    Phần 2: Sổ tay Thực hành sản xuất tốt (GMPs) trong giết mổ, kinh doanh thịt lợn. Nội dung sẽ tập trung vào phân tích nhận diện mối nguy từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được của từng công đoạn giết mổ, pha lóc, đóng gói, vận chuyển và kinh doanh;

-    Phần 3: Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch lấy mẫu và quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm trong chăn nuôi, giết mổ và bán buôn thịt lợn. Nhằm giúp xây dựng hiệu quả kế hoạch lấy các loại mẫu trong toàn bộ chuỗi sản xuất, kinh doanh thịt lợn với mục tiêu đánh giá tác động của các Thực hành sản xuất tốt (GPPs) thông qua các chỉ số giám sát về hoá học và sinh học. Việc theo dõi sẽ cho phép đánh giá tính hiệu quả của GPPs trong việc làm giảm các chỉ số giám sát nói trên tại các khâu khác nhau trong chuỗi sản xuất thịt lợn.

Cuốn tài liệu này do các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam và Canada biên soạn; được góp ý hoàn thiện bởi các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học; các nhà quản lý từ các Bộ ngành có liên quan; các cơ quan quản lý chuyên môn về nông nghiệp của các tỉnh/thành phố và đặc biệt là những cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia mô hình điểm áp dụng VietGAHP/GMPs trong khuôn khổ Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP).

Trong quá trình biên soạn bộ Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP/GMPs chuỗi sản xuất, kinh doanh thịt lợn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc thông cảm và góp ý bổ sung.

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VietGAHP/GMPs (Chuỗi sản xuất kinh doanh thịt lợn), NHIỀU TÁC GIẢ, DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAP trong nuôi lợn, Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn thịt, phân tích nhận diện mối nguy, các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được của từng công đoạn chăn nuôi lợn, nuôi lợn VietGAP, nuôi heo VietGAP, nông nghiệp tiên tiến
Xem thêm