Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BƯỞI NĂM ROI, NHIỀU TÁC GIẢ, VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM

Sổ tay hướng dẫn chất lượng bưởi là một công cụ để nâng cao sự trao đổi thông tin về trái bưởi giữa các thành viên trong toàn chuỗi cung ứng (từ nhà vườn, người thu mua, nhà bán sỉ, nhà kinh doanh, đại lý xuất khẩu, người bán lẻ và người tiêu dùng). Tài liệu sử dụng ngôn ngữ thông thường để mô tả và đánh giá chất lượng trái bưởi.

Các thành viên của chuỗi cung ứng sử dụng tài liệu này để:

• Xây dựng đặc điểm sản phẩm

• Đào tạo nhân viên về tiêu chuẩn chất lượng

• Kiểm tra chất lượng của hàng hóa

• Báo cáo những vấn đề chất lượng xảy ra trong chuỗi cung ứng

• Đánh giá giống bưởi mới

Phần đánh giá chất lượng bưởi cung cấp phương pháp lấy mẫu và đánh giá chất lượng bưởi. Phần này cung cấp cách lấy mẫu bưởi và cách đánh giá chất lượng bên trong, chất lượng bên ngoài và chất lượng cảm quan (chất lượng thử nếm).

Phần chất lượng bên trong và chất lượng bên ngoài có các hình ảnh màu sắc kèm theo sự mô tả, các biểu đồ minh họa những đặc điểm của trái bưởi và những khuyết điểm về chất lượng.

Ở cuối cuốn sách này, là phần hướng dẫn nhanh đánh giá chất lượng tóm tắt những đặc tính bên trong và bên ngoài và những khuyết tật chất lượng, cũng như là đánh giá mức chất lượng thử nếm.

Khi bạn quen với việc xác định những đặc tính và khuyết tật chất lượng, sổ tay hướng dẫn nhanh có thể được sử dụng để tham khảo đánh giá chất lượng. 

[EBOOK] SỔ TAY CHẤT LƯỢNG BƯỞI NĂM ROI, NHIỀU TÁC GIẢ, VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, cây ăn trái, sỏ tay chất lượng bưởi năm roi, kỹ thuật trồng bưởi năm roi chất lượng cao, xây dựng chuổi cung ứng bưởi, kiểm tra chất lượng bưởi
Xem thêm