Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] QUẢN LÝ BÊNH HẠI TRÊN CÂY HỌ ĐẬU, CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG GAP, AGPPS

Ebook trình bày các bệnh quan trọng hại cây họ đậu cùng với các tác nhân gây bệnh, phương thức lây bệnh, phương pháp nhận biết bằng mắt thường khi cây bị bệnh và biện pháp quản lý, phòng trừ hiệu quả.
Ebook có hình ảnh kèm theo rất trực quan nahừm giúp nông dân có thể nhận biết nhanh các bệnh trên cây họ đậu.
Trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc!

[EBOOK] QUẢN LÝ BÊNH HẠI TRÊN CÂY HỌ ĐẬU, CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG GAP, AGPPS

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, bệnh virus hại cây họ đâu, quản lý bệnh hại cây họ đậu, sản xuất rau an toàn, VietGAP, trồng cây họ đậu theo hướng VietGAP, chẩn đoán bệnh hại cây họ đậu, phòng trị bệnh hại cây họ đậu
Xem thêm