Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] ĐÔNG NAM Á - CHẶNG ĐƯỜNG DÀI PHÍA TRƯỚC, LIM CHONG YAH, NXB THẾ GIỚI

Cuốn sách "Đông Nam Á - Chặng đường dài phía trước" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Địa lý và lịch sử; sự đa dạng về kinh tế; nông nghiệp - Lúa gạo; nông nghiệp - Cao su, cọ dầu và các cây trồng khác; nông nghiệp - Triển vọng và các lựa chọn chính sách; công nghiệp hóa - Chiến lược so sánh; sự lệ thuộc lẫn nhau về nền kinh tế ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo.

[EBOOK] ĐÔNG NAM Á - CHẶNG ĐƯỜNG DÀI PHÍA TRƯỚC, LIM CHONG YAH, NXB THẾ GIỚI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, đông nam á chặn đường dài phía trước, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, Địa lý và lịch sử đông nam á, sự đa dạng về kinh tế đông nam á, nông nghiệp - Lúa gạo; nông nghiệp - Cao su, cọ dầu và các cây trồng khác, nông nghiệp - Triển vọng và các lựa chọn chính sách, công nghiệp hóa - Chiến lược so sánh, sự lệ thuộc lẫn nhau về nền kinh tế ngoại thương
Xem thêm