Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN, LÊ HUY BÁ (CHỦ BIÊN), NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá là một trong những nhà môi trường học đầu tiên của Việt Nam được đào tạo bài bản, tốt nghiệp Tiến sỹ Khoa học về Độc chất môi trường ở nước ngoài và là nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm. Trong những năm qua, vừa tham gia công tác giảng dạy ngành Môi trường ở các trường đại học, cho hệ đại học, hệ cao học và hường dẫn luận án tiến sĩ trong nước và dạy ngoài nước, vừa trực tiếp nghiên cứu đồng thời làm công tác thực tiễn kết hợp với việc học tập những kinh nghiệm của nước ngoài, Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá đã nghiên cứu, biên soạn nhiều công trình về môi trường và sinh thái học như: Môi trường học cơ bản, Sinh thái môi trường học cơ bản, Sinh thái môi trường đất, Quản trị môi trường cơ bản, Môi trường khí hậu thay đổi - mối hiểm họa của toàn cầu, Tài nguyên môi trường và sự phát triển bền vững, Kinh tế môi trường học, Sinh thái môi trường ứng dụng. Những vấn đề đất phèn Nam Bộ, Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn ISO/4001, Quản trị môi trường trong nông lâm ngư nghiệp, Du lịch sinh thái... Các công trình này hầu hết đã được xuất bản, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, nghiện cứu cho ngành Môi trường, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường ở nước ta.

Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đển nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mọi loại độc chất, độc tố đều được phân tích rõ về nguồn gốc, tính chất và biện pháp phòng chống. Sách cũng đưa ra nhiều dẫn chứng minh họa cụ thể.

Độc học môi trường cơ bản là cuốn sách về độc chất học môi trường đầu tiên được biên soạn và xuất bản ở Việt Nam. Nhiều khái niệm mới về độc chất, độc tố được giới thiệu trong công trình này.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cuốn Độc học môi trường cơ bản với bạn đọc.

[EBOOK] ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN, LÊ HUY BÁ (CHỦ BIÊN), NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, độc học môi trường, độc học môi trường cơ bản, độc chất học, độc chất, đọc tố, nguồn gốc độc chất, tính chất độc chất, biện pháp phòng chống độc tố
Xem thêm