Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] NGƯỜI DÂN VỚI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NXB VĂN HOÁ THÔNG TIN

Công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) nông nghiệp nông thôn là một mục tiêu được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước tại Đại hội VII. CNH, HĐH nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phân công lại lao động và ngành nghề, đa dạng hóa kinh tế nông thôn theo hướng ngày càng nâng cao tỷ trọng của hoạt động công nghiệp nông thôn và phi nông nghiệp khác bằng việc áp dụng ngày càng rộng rãi và có hiệu quả những tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển kinh tế và nâng cao mọi mặt đời sống của cộng đồng dân cư nông thôn, bảo vệ và phát triển môi trường bền vững.

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu đó, mô hình phát triển kình tế - bảo vệ môi trường xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi miền đất nước. Với mục đích giới thiệu những mô hình phát triển bền vững cho nhiều người biết từ đó ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể ở địa phương và gia đình mình, chúng tôi cho xuất bản cuốn sách: Người dân với mô hình phát triển sản xuất - bảo vệ môi trường. Cuốn sách này gồm 60 bài viết về 60 mô hình đã đăng trên các báo của trung ương và địa phương: Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng... trong thời gian từ tháng 7-1999 đến 6-2000. Cuốn sách này là một trong những sản phẩm của Dự án: "Người dân với những mô hình phát triển sản xuất - bảo vệ môi trường" do Quỹ Môi trường SIDA (SEF) tài trợ.

[EBOOK] NGƯỜI DÂN VỚI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NXB VĂN HOÁ THÔNG TIN

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, người dân với phá ttriển sản xuát gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tiên tiến, bảo vệ tài nguyên môi trường
Xem thêm