Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY LÂM NGHIỆP CÂY ĐẶC SẢN RỪNG, CỤC LÂM NGHIỆP, NXB NÔNG NGHIỆP

Hiện nay việc xây dựng mạng lưới khuyến nông viên ở các tỉnh miền núi đang được thực hiện có kết quả. Một trong những yêu cầu về năng lực của người cán bộ khuyến nông - khuyến lâm là phải có kiến thức nông lâm nghiệp để có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ gia đình ở nông thôn.

Cục Lâm nghiệp biên soạn cuốn "Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng"cho cán bộ khuyến lâm xã miền núi nhằm trang bị một số kiến thức về kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp và cây đặc sản rừng phù hợp với các khu vực trung du và miền núi ở nước ta. Cuốn sách này được biên soạn theo phương pháp cùng tham gia với sự đóng góp tích cực của các tác giả, biên tập viên, họa sỹ, người phản biện, cán bộ khuyến nông-khuyến lâm cấp tỉnh, huyện và khuyến nông viên xã.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho công việc hằng ngày của các khuyến lâm viên xã ở các tỉnh miền núi, đồng thời đây cũng có thể là tài liệu tham khảo cho những người làm công tác khuyến nông- khuyến lâm ở các đơn vị và tổ chức khác nhau, cho cán bộ giảng dạy ở các trường trong ngành nông lâm nghiệp và cho nông dân ở các vùng nông thôn miền núi.

Tập thể các tác giả, biên tập viên, họa sỹ và những người tham gia hội thảo Hoàn thiện nội dung của cuốn sách này đã cố gắng để có kết quả khả quan nhất cả về mặt nội dung và hình thức. Tuy nhiên, do nhiều lý do chủ quan và khách quan chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định hoặc chưa đáp ứng yêu cầu của những đối tượng khác nhau. Chúng tôi mong muốn trong quá trình sử dụng tài liệu, bạn đọc sẽ có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu phục vụ đông đảo người sử dụng hơn nữa.

[EBOOK] KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY LÂM NGHIỆP CÂY ĐẶC SẢN RỪNG, CỤC LÂM NGHIỆP, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, lâm nghiệp, khuyến lâm, kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp, kỹ thuật trồng cây đặc sản rừng, kỹ thuật trồng cây keo, cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng
Xem thêm