Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT TỔNG HỢP CÁC HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT, TS. ĐÀO VĂN HOẰNG, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Trên thế giới, cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp, tình hình sâu bệnh phá hoại mùa màng, cây trồng nông, lâm nghiệp, các côn trùng gây bệnh cho người, gia súc, vật nuôi ngày càng trở nên trầm trọng, gây tổn thất về người và của rất lớn.

Ngày nay hàng vạn hoạt chất với các dạng gia công khác nhau được sử dụng để phòng trừ sâu bệnh trong lĩnh vực nông nghiêp. Sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật trong công tác phòng trừ dịch hại đã, đang và sẽ trở thành công cụ không thể thiếu đối với nước ta và các nước trên thế giới.
 
Công nghệ tổng hợp các hoá chất bảo vệ thực vật là một chuyên ngành thuộc lĩnh vực tổng hợp hữu cơ, nhằm tạo ra thuốc phòng trừ dịch hại và các chế phẩm liên quan phục vụ nông nghiệp và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Đây là một lĩnh vực thiết yếu đã và đang phát triển không ngừng, đặc biệt đối với những nước nông nghiệp như Việt Nam.

Quyển sách “Kỹ thuật tổng hợp các hoá chất bảo vệ thực vật” đáp ứng đầy đủ các nội dung cơ bản như phân loại, phương pháp điều chế, công nghệ sản xuất nguyên liệu trung gian và sản phẩm, tính chất lý-hoá, phương thức tác động, hoạt tính sinh học và ứng dụng của các chất bảo vệ thực vật. Tác giả đồng thời đã đề xuất những hướng phát triển của từng nhóm thuốc, lưu ý vấn đề môi trường và nền nông nghiệp sạch trong tương lai.

Các hoá chất bảo vệ thực vật thường là những chất độc, cần có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho người sản xuất, sử dụng và bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Nội dung này đã được tác giả trình bày trong cuốn sách.

Nội dung cuốn sách đáp ứng yêu cầu của kỹ thuật tổng hợp các chất bảo vệ thực vật, có tính cập nhật hiện đại và thực tiễn ở nước ta, góp phần vào sự hiểu biết công nghệ sản xuất các hoá chất bảo vệ thực vật, các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực bảo vệ thực vật “thân thiện với môi trường”.

Quyển sách này sẽ là tài liệu quí cho sinh viên, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực bảọ vệ thực vật, bảo vệ môi trường và cho những ai quan tâm.

[EBOOK] KỸ THUẬT TỔNG HỢP CÁC HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT, TS. ĐÀO VĂN HOẰNG, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật tổng hợp các hoá chất bảo vệ thực vật, bảo vệ thực vật, kỹ thuật tổng hợp các chất bảo vệ thực vật, công nghệ sản xuất các hoá chất bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường
Xem thêm