Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG BỆNH CHO CÁC LOÀI THÂN MỀM, DƯƠNG PHONG, NXB HỒNG ĐỨC

Nông nghiệp là một lĩnh rộng với lượng người tham gia đông đảo nhất trong hội Việt Nam từ trước đến nay. Để có một nền nông nghiệp phát triển toàn diện và vững chắc nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội và nâng cao đời sống người lao động, Đảng đã ra Nghị quyết số 26 -NQ/T.Ư, ngày 5/8/2008 "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với định hướng:

“ Phát triển ngành trồng trọt, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh, áp dụng các giống và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất lượng cao;...

... Xây dựng các vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, hàng hoá tập trung, trước hết là các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Phát triển nhanh ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với lợi thế của từng vùng; ...

Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái.
Phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản đa dạng, theo quy hoạch, phát huy lợi thế của từng vùng gắn với thị trường;...”

Và Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI có chủ trương đưa đất nước ta đến năm 2020 phát triển nền kinh tế theo hướng hiện đại. Tuy nền nông nghiệp nước nhà đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức.

Với sự biến đổi khí hậu, những sự ô nhiễm môi trường, sự cạnh tranh toàn cầu về sản phẩm nông nghiệp sẽ có rất nhiều ảnh hưởng đến những người hoạt động trong vực này. Để giúp bà con nông dân có một trang bị kiến thức trong các ngành chăn nuôi trồng trọt, chăm nuôi hải sản và gây trồng cây lâm nghiệp, chúng tôi biên soạn bộ sách CẨM NANG NHÀ NÔNG, trong đó bao quát các lĩnh vực kể trên.

Mỗi cuốn sách sẽ cụ thể giới thiệu cách chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho một số loại gia cầm, gia súc, loại cây, loại hải sản cụ thể nhằm giúp bà con có một kiến thức kỹ thuật nào đó trong thâm canh và nuôi trồng. Ví dụ như trong cuốn này sẽ trình bày Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho các loài thân mềm, trong cuốn khác sẽ nói về kỹ thuật giống, chăm sóc và phòng bệnh cho các loại cây khác, cá nước mặn, nước ngọt, ếch, lợn, gà, cây ăn quả, v.v...

Rất hi vọng các bạn nhà nông có bộ cẩm nang này để công việc nhà nông theo từng lĩnh vực mà các bạn quan tâm, sẽ được phát huy hiệu quả nhất để người nông dân có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình phù hợp từng điều kiện cụ thể về chăn nuôi hay trồng trọt.

[EBOOK] KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG BỆNH CHO CÁC LOÀI THÂN MỀM, DƯƠNG PHONG, NXB HỒNG ĐỨC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật chọn giống cá c loài thân mềm, kỹ thuật chăm sóc các loài thân mềm, kỹ thuật nuôi các loài thân mềm, kỹ thuật phòng bệnh các loài thân mềm, kỹ thuật nuôi ốc
Xem thêm