Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y, PGS. TS. NGUYẺN THỊ KIM LAN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, NXB NÔNG NGHIỆP

Ký sinh trùng thú y là môn học cung cấp những kiến thức về ký sinh trùng học và bệnh do ký sinh trìmg gây ra ở gia súc, gia cầm. Những kiến thức này rất cần thiết cho sinh viên ngành Thú y và ngành Chăn nuôi thú y của các trường Đại học Nông nghiệp, đồng thời rất cần cho cán bộ thú y đang làm việc ở các cơ quan thú y và địa phương.

Hiện nay, nhu cầu về tài liệu học tập của sinh viên ở trường đại học nói chung và trường Đại học Nông Lâm nói riêng ngày càng trở nên cấp thiết. Phương pháp giảng dạy mới - phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm - chỉ có thể thực hiện có hiệu quả khi Nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu về tài liệu học tập cho sinh viên.

Giáo trình Ký sinh trùng thú y của tác giả Nguyễn Thị Kim Lan và cs biên soạn do Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản năm 1999 đã đáp ứng được nhu cầu học tập cho sinh viên từ năm 1999 đến nay. Song, sau 12 năm sử dụng, cuốn giáo trình này hiện nay không còn phù hợp ở mức độ tốt đối với hoạt động dạy và học của Thầy và Trò nữa.

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển từ đào tạo theo học chế niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y. Nội dung của cuốn giáo trình phong phú, cập nhập được những kiến thức mới, các kết quả nghiên cứu về ký sinh trùng học thý y, vừa là tài liệu học tập, vừa là tài liệu để sinh viên, đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo.

Mặc dù tác giả đã rất cố gắng, đồng thời nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, trường Đại học Y - Dược và trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, song cuốn giáo trình có thể còn nhiều thiếu sót. Tác giá mong nhận được ý kiến đóng góp của các em sinh viên, đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

[EBOOK] KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y, PGS. TS. NGUYẺN THỊ KIM LAN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, ký sinh trùng thú y, giáo trình ký sinh trùng thú y, ký sinh trùng học, bệnh ký sinh trùng thú y, ký sinh trùng học động vật, các loài ký sinh trùng trong thú y
Xem thêm