Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG, MAI TRỌNG NHUẬN, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Cuốn sách "Địa hóa môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa hoá môi trường, một số đặc trưng địa hoá của môi trường tự nhiên, đặc điểm di chuyến các nguyên tố hoá học trong môi trường tự nhiên, các chu trình sinh địa hoá, địa hoá ô nhiễm, địa hoá y học.

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

[EBOOK] ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG, MAI TRỌNG NHUẬN, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, địa hoá môi trường, thổ nhưỡng, dinh dưỡng cây trồng, Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa hoá môi trường, một số đặc trưng địa hoá của môi trường tự nhiên, đặc điểm di chuyến các nguyên tố hoá học trong môi trường tự nhiên, các chu trình sinh địa hoá, địa hoá ô nhiễm, địa hoá y học, tài nguyên môi trường
Xem thêm