Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] HOÁ HỌC NƯỚC, LÂM NGỌC THỤ VÀ TRẦN THỊ HỒNG, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Trên hành tinh của chúng ta củng như trên bất kỳ một thiên thể nào trong vũ trụ, ở đâu có nước mới có sự sống. Nước ngọt là yếu tố không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của mọi quốc gia. Theo đà phát triển của nền văn minh nhân loại, nhu cầu nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất, công, nông nghiệp ngày càng tăng.

Điều cần nhấn mạnh là toàn bộ lượng nước cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... sau khi được sử dụng đều trở thành nước thải và bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau, cuối cùng đều được thải vào môi trường.

Ngoài ra, do mất rừng, suy giảm lớp thực vật che phủ mặt đất, lượng nước ngọt ngày càng dễ bị mất do bốc hơi và do hạ mức nước ngầm. Như vậy khối lượng nước ngọt có thể được sử dụng hiện nay chủ yếu từ sông hồ và một phần nước ngầm đã rất hạn chế lại còn bị cạn kiệt dần về khối lượng và suy giảm về chất lượng.

Những điều trình bày trên đây chứng tỏ nước là tài nguyên vô cùng quý giá đối với con người, Sự phát triển bền vững cuộc sống của nhân loại cần phải gắn liền với bảo vệ tài nguyên nước.

[EBOOK] HOÁ HỌC NƯỚC, LÂM NGỌC THỤ VÀ TRẦN THỊ HỒNG, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, hoá học nước, đặc tính hoá học của nước, tài nguyên nước, thuỷ nông, quản lý nước ngọt, bảo vệ tài nguyên nước, quản lý tài nguyên nước
Xem thêm