Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] HÀI HÒA SẢN XUẤT TRẠI GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở CÁC NƯỚC ASEAN, NGUYỄN QUỐC VIỆT ET AL., NXB NÔNG NGHIỆP

Giống được coi là khâu đầu tiên và có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều tổng kết khác nhau trên thế giới cho biết cùng với một điều kiện nuôi trồng, giống tốt có tác dụng nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng thêm ít nhất 30%. Trong những năm qua, do nhu cầu ngày càng lớn về giống phục vụ nuôi thương phẩm, số lượng trại giống đã tăng nhanh. Riêng năm 2000 trong 29 tỉnh ven biển có diện tích nuôi tôm thì 22 tỉnh đã có trại sản xuất giống tôm sú nhân tạo với 2.669 cơ sở sản xuất tôm giống, tăng 544 trại so với năm 1998.

Với mong muốn cung cấp cho các trại sản xuất giống tôm những hiểu biết liên quan đến quản lý trại giống tôm sú và từ đó có những giải pháp phù hợp giúp cho kế hoạch sản xuất giống đạt hiệu quả, được sự đồng ý của Tổ chức Hợp tác ASEAN về Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Trung tâm khuyến ngư Trung ương biên dịch và xuất bản cuốn sách "Hài hòa sản xuất trại giống tôm sú (Penaeus monodon) ở các nước ASEAN" nhằm ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật quản lý trại tôm giống từ các nước tiên tiến trong khu vực vào Việt Nam, đồng thời góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên khác.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên dịch sách. Tuy vậy, chắc chắn còn nhiều vấn để cần được tiếp tục hoàn chỉnh và bổ sung. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các nhà chuyên môn và người sản xuất để nội dung sách tốt hơn trong lần xuất bản sau.

[EBOOK] HÀI HÒA SẢN XUẤT TRẠI GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở CÁC NƯỚC ASEAN, NGUYỄN QUỐC VIỆT ET AL., NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, tôm sú, kỹ thuật sản xuất giống tôm sú, kỹ thuật nuôi tôm sú, hài hoà sản xuất giống tôm sú, sản xuất giống tôm sú tại trại, kỹ thuật quản lý trại tôm sú giống
Xem thêm