Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH TRẮC ĐỊA ẢNH VIỄN THÁM, TS.ĐÀM XUÂN HOÀN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học: “Trắc đại ảnh viễn thám” cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình “Trắc đại ảnh viễn thám” . Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu có cập nhật các kiến thức mới về ảnh máy bay, ảnh vệ tinh nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành học này, đó là: Những khái niệm về phương pháp đo ảnh, cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh, những tính chất hình học cơ bản của ảnh đo trong chụp ảnh hàng không, nguyên lý nhìn và đo ảnh lập thể, đoán đọc điều vẽ ảnh, những kiến thức cơ bản về ảnh vệ tinh, lý thuyết của phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên....

Giáo trình gồm 7 chưong, trước mỗi chương có tóm tắt nội dung chính của chương và sau đó là câu hỏi và bài tập.

Trong quá trình biên soạn chúng tôi có tham khảo Giáo trình: “Trắc địa ảnh” chuyên ngành. Tuy nhiên, do thời gian và khả năng có hạn. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn. 

[EBOOK] GIÁO TRÌNH TRẮC ĐỊA ẢNH VIỄN THÁM, TS.ĐÀM XUÂN HOÀN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, trắc địa ảnh, trắc địa ảnh viễn thám, giáo trình viễn thám, giáo trình trắc địa ảnh, giáo trình trắc địa ảnh viễn thám, tài nguyên môi trường, quản lý tài nguyên
Xem thêm