Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THUỶ NÔNG, THS. NGUYỄN BÁ TUYN VÀ THS. TRẦN THỊ THUỶ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ

Quy hoạch và Thiết kế hệ thống Thuỷ nông là một trong những môn học chuyên môn chủ yếu trong chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật của ngành Thuỷ lợi.

Thực hiện chủ trương của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, các tác giả đã tiến hành biên soạn cuốn giáo trình “Quy hoạch và Thiết kế hệ thống Thuỷ nông”. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo cho học sinh hệ trung cấp của ngành Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi của trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ. Tài liệu này cũng có thể dùng để tham khảo cho các ngành khác như Công trình thuỷ lợi, Thuỷ lợi tổng hợp; dùng để tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật, giảng viên, học sinh, sinh viên các ngành khác có liên quan.

Giáo trình gồm có 9 chương do Th.S Nguyễn Bá Tuyn; Th.S Trần Thị Thuỷ biên soạn.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp và các cán bộ, giảng viên của trường đã đóng góp ý kiến cho bản thảo trong quá trình biên soạn giáo trình này

Do giáo trình biên soạn lần đầu nên trong quá trình biên soạn và in ấn không tránh khỏi những thiếu sót, các tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THUỶ NÔNG, THS. NGUYỄN BÁ TUYN VÀ THS. TRẦN THỊ THUỶ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, thuỷ nông, thuỷ lợi, giáo trình Quy hoạch và Thiết kế hệ thống Thuỷ nông, quy hoạch thuỷ nông, thiết kế hệ thống thuỷ nông, thuỷ lợi nông thôn
Xem thêm