Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC, PGS. TS. PHẠM NGỌC DŨNG ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀI NỘI

Giáo trình "Quản lý nguồn nước" được tập thể tác giả biên soạn theo nội dung yêu cầu chuyên ngành quản lý đất đai của Trường đại học Nông nghiệp I - Hà Nội.

Giáo trình "Quản lý nguồn nước" do PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng chủ biên với sự phân công biên soạn như sau:

-    PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng biên soạn các chương 1, 2, 3, 4.

-    PGS.TS. Nguyễn Đức Quý biên soạn các chương 5, 6, 7, 8.

-    GVC.TS. Nguyễn Văn Dung biên soạn chương 9.

Giáo trình dùng để giảng dạy cho ngành Quản lý đất đai, đổng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý về tài nguyên nước phục vụ khai thác sử dụng đất đai.

Trong điều kiện chưa có tài liệu tham khảo cho sinh viên về môn này, nên chúng tôi đã trình bày giáo trình với nội dung tương đối rộng và chi tiết. Các vấn đề tính toán một cách định lượng được cụ thể hoá bằng các bài tập thực hành và trên mô hình máy tính.

Để sử dụng giáo trình một cách có hiệu quả, sinh viên cần dựa vào đề cương chi tiết dành riêng cho chuyên ngành cần thiết.

Trong quá trình sử dụng, mong các bạn đổng nghiệp đóng góp những ý kiến bổ sung và sửa chữa để cho lần xuất bản sau giáo trình được hoàn chỉnh hơn.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC, PGS. TS. PHẠM NGỌC DŨNG ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀI NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, quản lý thuỷ lợi, quản lý thuỷ nông, quản lý nguồn nước, quản lý tài nguyên nước, tài nguyên môi trường, thuỷ nông
Xem thêm