Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP (MĐ 02) NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP, TRỊNH ĐÌNH BẬT (CHỦ BIÊN) VÀ ĐOÀN DUY ĐỒNG, BỘ NN&PTNT

Trong thời gian gần đây, các loại máy móc cơ khí được đưa vào ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp tăng lên đáng kể, trong đó có máy gặt đập liên hợp. Tuy nhiên, đại đa số người sử dụng loại máy này đều chưa qua các lớp đào tạo ch o nên trong quá trình sử dụng gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận hành và chăm sóc , bảo dưỡng. Vì thế, đao tao nghề cho lao đông nông thôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao chât lương đội ngũ lao động ở nông thôn , đap ưng yêu cầu của sự nghiệp công nghiêp hoa , hiên đai hoa nông nghiêp , nông thôn, giúp họ có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc khai thác và phát huy hiệu quả của máy móc trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm hao hụt nông sản.

“Vận hành liên hợp máy gặt đập” là một mô đun chuyên môn nghề bắt buộc nằm trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp” Mô đun này cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học, đào tạo theo hình thức tích hợp cả lý thuyết và thực hành, được áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp va day nghê dươi 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Trong quá trình biên soạn giáo trình mô đun “Vận hành liên hợp máy gặt đập”, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về máy gặt đập liên hợp, giáo trình cơ khí nông nghiệp, các chuyên trang thông tin trên báo, trên mạng internet kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế của những người vận hành máy.

Giáo trình này là cuốn thứ 2 trong bộ giáo trình giảng dạy cho nghề ”Vận hành máy gặt đập liên hợp” trình độ sơ cấp. Giáo trình được viết ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với đối tượng đào tạo. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế của lớp học.

Giáo trình này gồm 6 bài

Bài 1 - Chuẩn bị liên hợp máy

Bài 2 - Vận hành liên hợp máy trên bãi

Bài 3 - Chuẩn bị ruộng

Bài 4 - Vận hành liên hợp máy trên ruộng

Bài 5- Di chuyển địa bàn

Bài 6- Thực hiện an toàn khi vận hành

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đống góp của Hội đồng nghiệm thu, của các nhà khoa học trong nghành, các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn. Nhóm biên soạn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của BGH trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. Xin cảm ơn các thành viên trong hội đồng nghiệm thu về những ý kiến đóng góp quý báu cho giáo trình này.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm biên soạn rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, của các nhà khoa học và những ai quan tâm đến lĩnh vực này để tập tài liệu ngày càng được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP (MĐ 02) NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP, TRỊNH ĐÌNH BẬT (CHỦ BIÊN) VÀ ĐOÀN DUY ĐỒNG, BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, vận hành máy gặp đập liên hợp, cơ khí nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp, Chuẩn bị liên hợp máy, Vận hành liên hợp máy trên bãi, Chuẩn bị ruộng, Vận hành liên hợp máy trên ruộng, Di chuyển địa bàn, Thực hiện an toàn khi vận hành
Xem thêm