Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KIỂM TRA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP (MĐ01) NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP, ĐÀO DUY ĐỒNG (CHỦ BIÊN), BỘ NN&PTNT

Vận hành máy gặt đập liên hợp” là nghề chuyên thực hiện các công việc vận hành và bảo dưỡng để liên hợp máy hoạt động an toàn, chính xác, đảm bảo năng suất và chất lượng. Môi trường làm việc của nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp” là nắng nóng, bụi, mưa gió, tiếng ồn và rung động lớn; ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy và các mối nguy hiểm khác cho người và máy. Vì vậy, người làm nghề này cần phải có kiến thức về chuyên môn, có những kỹ năng cần thiết, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc lâu dài.

Kiểm tra máy gặt đập liên hợp” là một mô đun chuyên môn nghề bắt buộc nằm trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp” và được giảng dạy trước các mô đun khác. Mô đun này cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học, đào tạo theo hình thức tích hợp cả lý thuyết và thực hành, được áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp va dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Trong quá trình biên soạn giáo trình mô đun “Kiểm tra máy gặt đập liên hợp”, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về máy gặt đập liên hợp, giáo trình cơ khí nông nghiệp, tài liệu về động cơ đốt trong, các thông tin trên báo, trên mạng internet kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.

Giáo trình mô đun “Kiểm tra máy gặt đập liên hợp” đề cập về sơ đồ cấu tạo và việc kiểm tra máy gặt đập liên hợp. Nội dung của giáo trình bao gồm 7 bài:

Bài mở đầu

Bài 1: Giới thiệu máy gặt đập liên hợp

Bài 2: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

Bài 3: Kiểm tra bộ phận thu cắt và chuyển lúa

Bài 4: Kiểm tra bộ phận đập, làm sạch và thu lúa

Bài 5: Kiểm tra động cơ và hệ thống truyền động

Bài 6: Kiểm tra hệ thống di chuyển, điều khiển và điện

Giáo trình này là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp”. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KIỂM TRA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP (MĐ01) NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP, ĐÀO DUY ĐỒNG (CHỦ BIÊN), BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kiểm tra máy gặt đập liên hợp, vận hành máy gặt đập liên hợp, cơ khí nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp, máy gặt đập liên hợp, Giới thiệu máy gặt đập liên hợp, Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, Kiểm tra bộ phận thu cắt và chuyển lúa, Kiểm tra bộ phận đập, làm sạch và thu lúa, Kiểm tra động cơ và hệ thống truyền động, Kiểm tra hệ thống di chuyển, điều khiển và điện
Xem thêm