Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN BẢO DƯỠNG BỘ PHẬN ĐẬP, LÀM SẠCH VÀ THU LÚA (MĐ04) NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP, LÊ BÁ DẦN (CHỦ BIÊN) ET AL., BỘ NN&PTNT

Vận hành máy gặt đập liên hợp” là nghề chuyên thực hiện các công việc vận hành và bảo dưỡng để liên hợp máy hoạt động an toàn, chính xác, đảm bảo năng suất và chất lượng. Môi trường làm việc của nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp” là nắng nóng, bụi, mưa gió, tiếng ồn và rung động lớn; ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy và các mối nguy hiểm khác cho người và máy. Vì vậy, người làm nghề này cần phải có kiến thức về chuyên môn, có những kỹ năng cần thiết, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc lâu dài.

Bảo dưỡng bộ phận đập, làm sạch và thu lúa” là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc nằm trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp”, được giảng dạy sau mô đun “Bảo dưỡng bộ phận thu, cắt và chuyển lúa”. Mô đun này cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học, đào tạo theo hình thức tích hợp cả lý thuyết và thực hành, được áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp va dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Trong quá trình biên soạn giáo trình mô đun “Bảo dưỡng bộ phận đập, làm sạch và thu lúa”, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về máy gặt đập liên hợp, giáo trình cơ khí nông nghiệp, tài liệu về động cơ đốt trong, các thông tin trên báo, trên mạng internet kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.

Giáo trình mô đun “Bảo dưỡng bộ phận đập, làm sạch và thu lúa” đề cập về quy trình và các bước tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh bộ phận đập và làm sạch, thu lúa hạt của máy gặt đập liên hợp. Nội dung của giáo trình bao gồm 6 bài:

Bài 1: Bảo dưỡng nắp trống và máng trống

Bài 2: Bảo dưỡng trống đập

Bài 3: Bảo dưỡng sàng làm sạch

Bài 4: Bảo dưỡng quạt gió

Bài 5: Bảo dưỡng trục xoắn tải lúa

Bài 6: Bảo dưỡng cơ cấu truyền động

Giáo trình này là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Vận hành máy gặt đập liên hợp”. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy môđun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học.

Mặc dù đã rất cố gắng, song việc biên soạn giáo trình này khó tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của BGH trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. Xin cảm ơn Th.S Phạm Tố Như, Th.S Phạm Văn Úc cùng các thành viên trong hội đồng nghiệm thu về những ý kiến đóng góp quý báu cho giáo trình này.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN BẢO DƯỠNG BỘ PHẬN ĐẬP, LÀM SẠCH VÀ THU LÚA (MĐ04) NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP, LÊ BÁ DẦN (CHỦ BIÊN) ET AL., BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, cơ khí nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp, bảo dưỡng bộ phận đập làm sạch và thu lúa, vận hành máy gặt đập liên hợp, Bảo dưỡng nắp trống và máng trống, Bảo dưỡng trống đập, Bảo dưỡng sàng làm sạch, Bảo dưỡng quạt gió, Bảo dưỡng trục xoắn tải lúa, Bảo dưỡng cơ cấu truyền động
Xem thêm