Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y, THS. NGUYỄN THỊ KIM LAN ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, NXB NÔNG NGHIỆP

A. ĐỊNH NGHĨA VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC

I.    ĐỊNH NGHĨA VỀ HIỆN TƯỢNG KÝ SINH

Theo V.S. Erchov: "Hiện tượng ký sinh là mối quan hệ lẫn nhau phức tạp giũa 2 sinh vật, trong đó một sinh vật (ký sinh trùng) tạm thời hay thường xuyên cư trú trong cơ thể sinh vật kia (ký chủ); Ký sinh trùng lấy thể dịch, tổ chức của ký chủ làm thức ăn, đồng thời làm cho ký chủ bị tổn hại đến một mức độ nào đó về mặt sinh vật học".

Định nghĩa này nêu rõ mối quan hệ qua lại giữa 2 sinh vật (ký sinh trùng và ký chủ), trong đó có mối quan hệ về không gian (cư trú tạm thời hay thuòng xuyên) quan hệ về dinh duỡng (ký sinh trùng lấy thể dịch, tổ chức của ký chủ và thức ăn đã tiêu hóa sẳn của ký chủ), tác hại của ký sinh trùng (do quá trình phát triển sinh vật học của nó, do những sản phẩm mà nó tiết ra). Định nghĩa nay cũng đồng thời vạch ra mục đích, phương hướng nghiên cứu và hoạt động của khoa ký sinh trùng học.

II.    NỘI DUNG MÔN HỌC
Khoa học nghiên cứu về ký sinh trùng và các bệnh do ký sinh trùng gây ra gọi là ký sinh trùng học.

Ký sinh học chia thành 2 bộ phận cơ bản:

1. Ký sinh trùng học thực vật
Ký sinh trùng học thực vật nghiên cứu ký sinh trùng thuộc giới thực vật và bệnh do chúng gây ra cho thực vật và động vật.

2. Ký sinh trùng học động vật
Ký sinh trùng học động vật nghiên cứu ký sinh trùng thuộc giới động vật và những bệnh do chúng gây ra cho động vật và thực vật. Ký sinh trùng động vật gồm: Giun sán, nguyên trùng (nguyên sinh động vật đơn bào ký sinh), tiết túc (côn trùng), bệnh do chúng gây ra gọi là bệnh ký sinh trùng (Bệnh xâm tập).

Ký sinh trùng học động vật lại chia thành: ký sinh trùng y học, ký sinh trùng thú y học nông nghiệp. Rất nhiều ký sinh trùng là chung cho người và vật nuôi, vì vậy mà ký sinh trùng y học và thú y học có nhiều phần quan hệ mật thiết.

Nghiên cứu về ký sinh trùng động vật là tìm hiểu hình thái, sinh lý, sinh thái, lịch sử phát dục, sự phân bố địa lý của chúng và vị trí của chúng trong hệ thống động vật học.

Nghiên cúu bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi là nghiên cúu tác động của ký sinh trùng đối với cơ thể ký chủ, các phuơng pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh. Mục đích là bảo vệ vật nuôi để phát triển chăn nuôi, đồng thời bảo vệ cho nguời tránh các bệnh do súc vật truyền sang.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THÚ Y, THS. NGUYỄN THỊ KIM LAN ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, ký sinh trùng thú y, giáo trình ký sinh trùng thú y, ký sinh trùng học, bệnh ký sinh trùng thú y, ký sinh trùng học động vật, các loài ký sinh trùng trong thú y
Xem thêm