Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y (Giáo trình dùng cho bậc Cao học), PGS. TS. NGUYỄN THỊ KIM LAN (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, NXB NÔNG NGHIỆP

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên được Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định cho phép đào lạo Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, ngành Thú y từ năm 2002. Sau 6 năm đào tạo, nhà trường đã có tài liệu của một số môn học trong chương trình đào tạo Cao học Thú y do Giảng viên và các nhà Khoa học của Nhà trường biên soạn. Đó là những tài liệu rất cần thiết cho quá trình đào tạo bậc Cao học tại trường.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2007 trở đi, khi ngành giáo dục đang thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, trường Đại học Nông Lâm đã coi việc nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, ngoài việc chuẩn hoá đội ngũ Giảng viên trong nhà trường, việc biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học lập các bậc học là hết sức quan trọng.

Ký sinh trùng học thú y là một trong những môn học trong chương trình đào tạo Cao học, ngành Thú y. Cho đến nay, việc học tập môn Ký sinh trùng học Thú y còn gặp nhiều khó khăn, do các Trường Đại học Nông nghiệp vẫn chưa có tài liệu chuẩn dùng cho bậc đào tạo Cao học về môn học này.

Từ nhu cầu của quá trình đào tạo, chúng tôi đã biên soạn cuốn “Ký sinh trùng học Thú y”. Nội dung của cuốn tài liệu giới thiệu sâu về những kiến thức Ký sinh trùng học đại cương, những kết quả nghiên cứu mới, những kiến thức kinh điển và những quan điểm mới về Ký sinh trùng học thú y.

Mặc dù đã rất cố gắng, song cuốn tài liệu chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Tập thể tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các học viên Cao học và bạn đọc để cuốn tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn !

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y (Giáo trình dùng cho bậc Cao học), PGS. TS. NGUYỄN THỊ KIM LAN (CHỦ BIÊN) ET AL., TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình ký sinh trùng thú y, ký sinh trùng thú y, ký sinh trùng nông nghiệp, bệnh ký sinh trùng thú y, phòng trị bệnh ký sinh trùng thú y, chẩn đoán bệnh ký sinh trùng thú y
Xem thêm