Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM, TS. TRẦN DUY LIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Địa lý kinh tế cũng như mọi khoa học khác, ra đời và phát triển do những nhu cầu của sản xuất và đời sống con người. Khoa học địa lý nói chung đã có từ lâu đời, những địa lý kinh tế là một bộ môn khoa học mời thực sự hình thành và phát triển từ đầu thế kỹ thứ XVIII, khi có cuộc đại cách mạng công nghiệp ở châu Âu với sự phát triển mạnh mẽ và phong phú của các ngành sản xuất ở nhiều địa khu trên thế giới vào năm 1760. Thuật ngữ "địa lý kinh tế" theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "sự mô tả trái đât về mặt kinh tế - xã hội ".

Ngay từ ra đời, địa lý kinh tế đã có một ý nghĩa thực tiễn to lớn. Nó là môn khoa học mang tính đọc lập. Nó là môn khoa học kinh tế - xã hội, nghiên cứu sự phân bố địa lý của sản xuất (sản xuất được hiểu như một sự thống nhất của lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất), nghiên cứu những điều kiện và đặc điểm phát triển sản xuất ở các nước và ở các vùng khác nhau.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM, TS. TRẦN DUY LIÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, địa lý kinh tế việt nam, giáo trình địa lý kinh tế việt nam, sự mô tả trái đât về mặt kinh tế - xã hội, khoa học kinh tế - xã hội, kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xem thêm