Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI, PGS.TS. TRẦN NHƯ KHUYÊN (CHỦ BIÊN) VÀ THS. NGUYỄN THANH HẢI, NXB HÀ NỘI

Trong những năm gần đây, nhờ thực hiện chính sách đổi mới, đầu tư, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mà ngành chăn nuôi nước ta đã có những bước tăng trưởng rất nhanh, đã và đang cung cấp cho xã hội khối lượng sản phẩm lớn và đa dạng về chủng loại. Từ sản xuất mang tính tự cấp, tự túc đến nay sản phẩm chăn nuôi đã trở thành hàng hoá, không những đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn có một khối lượng lớn để xuất khẩu.

Để trở thành hàng hoá có giá trị, ngoài việc sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt còn cần phải áp dụng công nghệ bảo quản và chế biến phù hợp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. So với các nước tiên tiến và các nước trong khu vực, công nghệ chế biến sản phẩm chăn nuôi ở nước ta còn chậm phát triển. Chúng ta đang thiếu không chỉ phương tiện, thiết bị kỹ thuật mà còn thiếu cả những tài liệu khoa học về quy trình công nghệ chế biến, đặc biệt là tài liệu giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật để đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực này.

Để góp phần nhỏ vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi, chúng tôi biên soạn giáo trình “Công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi”. Do thời lượng của môn học có hạn nên trong phạm vi giáo trình này chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu những kiến thức cơ bản về công nghệ bảo quản và chế hiến các sản phẩm sữa, thịt và cá. Chúng là những loại sản phẩm thông dụng, chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm chăn nuôi. Đây là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo trung học chuyên ngành Bảo quản và Chế biến nông sản và là tài liệu tham khảo cho hệ đào tạo công nhân kỹ thuật và các ngành có liên quan.

Kết cấu giáo trình gồm 2 phần:

Phần một: CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SỮA

Chương Ị: Sữa nguyên liệu

Chương 2: Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sữa

Chương 3: Kỹ thuật chế biến sữa

Phần hai: CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỊT, CÁ

Chương 4: Thịt, cá nguyên liệu

Chương 5: Kỹ thuật bảo quản thịt, cá

Chương 6: Kỹ thuật chế biến thịt, cá

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn chúng tôi không tránh khỏi có thiếu sót. Tập thể tác giả kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp và những người đọc giáo trình này.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI, PGS.TS. TRẦN NHƯ KHUYÊN (CHỦ BIÊN) VÀ THS. NGUYỄN THANH HẢI, NXB HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, bảo quản thực phẩm, công nghệ bảo quản sản phẩm chăn nuôi, công nghệ chế biến sản phẩm chăn nuôi, công nghệ bảo quản và ché biến sữa, công nghệ bảo quản và chế biến thịt cá, công nghiệp thực phẩm, bảo quản nông sản
Xem thêm