Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT HỮU CƠ ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG, TS. NGUYỄN BÁ TRINH, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Hoạt động của cn người trên trái đất hàng ngày hằng giờ thải vào môi trường hàng triệu tấn các loại hoá chất. Trong số đó, đáng lo ngại nhất là các chất hữu cơ độc. Nhiều chất hữu cơ rất bền, có khả nang tích tụ trong môi trường, như các chất hữu cơ đa vòng, các chất clo hữu cơ..., chúng như những quả bom nổ chậm, đang chờ dịp gây tai hoạ cho sự sống trên trái đất. Nhiều chất có khả năng tích lũy trong cơ thể, như nhóm chất clo hữu cơ. Nhiều chất có khả năng tác động trực tiếp lên phân tử DNA. nhưng cũng có những chất sau khi vào cơ thể mới bị chuyển hoá thành các chất có khả năng này. Những chất đó có thể trực tiếp gây nên nhiều căn bệnh hiểm nghèo, hoặc tạo nhiều chủng Vi sinh vật độc hại mà cơ thể người và động vật chưa có khả năng chống đỡ.

Khó mà tưởng tượng nổi, bể mặt trái đất sẽ như thế nào, nếu như trong tự nhiên không có một quá trình ngược lại - quá trình phân huỷ chất thải, hay còn gọi là quá trình tự làm sạch. Có hai tác nhân cơ bản có khả năng phân huỷ các chất hữu cơ và đóng một vai trò to lớn cho quá trình tự làm sạch, đó là bức xạ tử ngoại và vi sinh vật.

Cuốn sách nhỏ này giới thiệu với bạn đọc cơ chế các quá trình phân huỷ một số chất hữu cơ độc điển hình. Nội dung bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất giới thiệu các chất hữu cơ độc trong môi trường. Phần thứ hai trình bày cơ chế chuyển hoá các chất hữu cơ. Trong quá trình biên soạn chúng tôi cố gắng sử dụng thuật ngữ và các khái niệm dễ hiểu, vì thế có thể đáp ứng được mọi đối tượng quan tâm. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho cuốn sách này.

[EBOOK] CHUYỂN HOÁ CÁC CHẤT HỮU CƠ ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG, TS. NGUYỄN BÁ TRINH, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, chuyển hoá các chất hữu cơ độc trong môi trường, phân huỷ chất thải, phân huỷ chất hữu cơ
Xem thêm