Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ÁP DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỐT (VietGAP), VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - TỔNG CỤC THỦY SẢN, BỘ NN&PTNT

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn "Câu hỏi thường gặp khi áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP)" do Tổng cục Thủy sản biên soạn và ban hành. VietGAP trong nuôi trồng thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành lần đầu năm 2011, sửa đổi năm 2014 nhằm giúp cơ sở nuôi tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuât, giá trị sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Sau 03 năm triển khai thực hiện, VietGAP đang được cơ sở nuôi tích cực đón nhận mở rộng áp dụng vì lợi ích của người nuôi trồng thủy sản và cộng đồng.

Sổ tay đưa ra câu trả lời cho 78 câu hỏi thường gặp về những vân đề được tổng hợp từ thực tiễn trong quá trình áp dụng quy phạm VietGAP. Hy vọng đây sẽ là công cụ hữu ích để nâng cao hiểu biết cho người nuôi thủy sản cũng như cán bộ quản lý, kỹ thuật chuyên ngành thủy sản nhằm ứng dụng các nguyên lý, yêu cầu cần tuân thủ trong nuôi trồng thủy sản tốt tại cơ sở/địa phương để tạo sản phẩm có chât lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Tổng cục Thủy sản mong muốn bạn đọc tiếp tục góp ý để tài liệu ngày càng hoàn thiện, phục vụ thiết thực cho ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững./.

[EBOOK] CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ÁP DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỐT (VietGAP), VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - TỔNG CỤC THỦY SẢN, BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP, nuôi thuỷ sản VietGAP, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tiên tiến, cá VietGAP, quy phạm VietGAP trong thuỷ sản
Xem thêm