Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CẨM NANG TRỒNG RAU (TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỒNG RAU CẢI TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỚI BÁN KHÔ HẠN - SEMI-ARID TROPICS), NHIỀU TÁC GIẢ, BỘ NÔNG NGƯ NGHIỆP BẮC ÚC

Cuốn cẩm nang trồng rau này là sự tổng hợp của 25 năm nghiên cứu, phát triển và kinh nghiệm tổng quát của nhiều chuyên viên khác nhau của chính phủ NT trong việc trồng rau.

Cuốn cẩm nang bao gồm kế hoạch kinh doanh, cách giữ gìn cấu trúc đất, cách trồng hoa màu, quản lý sâu bệnh, cách trữ lạnh và bảo quản rau sau khi thu hoạch. Có nhiều yếu tố có ảnh hưỏng đến sự thành công của một cơ sỏ kinh doanh trồng rau, và chúng tôi hy vọng bằng cách nêu lên các điểm chính, các nhà trồng trọt sẽ suy nghĩ kỹ càng và tìm kiếm thêm các tin tức khác.

Các tin tức cá biệt về sự sinh trưỏng của hoa màu, cách phòng chống sâu rầy và bệnh tật có thể lấy từ các Agnotes hay tiếp xúc với Bộ Nông Ngư Nghiệp (DPIF).

Các chuyên viên đóng góp:

•    Kevin Blackburn

•    Mark Traynor

•    Greg Owens

•    Chris Wicks

•    Matt Darcey

•    Melinda Gosbee

•    Liz Easton

•    Graeme Patch

•    Stuart Smith

•    Colin Martin

•    Chelsea Moore

[EBOOK] CẨM NANG TRỒNG RAU (TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỒNG RAU CẢI TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỚI BÁN KHÔ HẠN - SEMI-ARID TROPICS), NHIỀU TÁC GIẢ, BỘ NÔNG NGƯ NGHIỆP BẮC ÚC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, cây rau, kỹ thuật trồng rau, kỹ thuật trồng rau cải, cẩm nang trồng rau, hướng dẫn trồng rau tròng điều kiện khô hạn, trồng rau ở điều kiện khô hạn
Xem thêm