Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP - CHƯƠNG: NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP, NHIỀU TÁC GIẢ, CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ ĐỐI TÁC, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTrong thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp đã đưa một số kỹ sư thuỷ lâm và nhà khoa học đến Việt Nam để thực hiện các đề tài nghiên cứu về lâm nghiệp nhiệt đới. Ngày 20/10/1937, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương (IRAFI) đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng thanh tra Nông Lâm và Chăn nuôi Đông Dương.

Trong thời kỳ kháng chiến, nước ta chưa có điều kiện thiết lập được cơ sở nghiên cứu riêng cho lâm nghiệp. Năm 1952, Bộ Canh nông thành lập Viện khảo cứu trồng trọt và Viện khảo cứu chăn nuôi, nhưng công tác nghiên cứu lâm nghiệp được tổ chức thành một phòng trực thuộc Nha Thuỷ Lâm. Đầu tháng 2 năm 1955, Chính phủ đã quyết định đổi tên Bộ Canh nông thành Bộ NôngLâm và ngày 17/2/1955 Bộ Nông Lâm đã ra Nghị định số 02-NL/QT/NĐ về tổ chức bộ máy của Bộ trong đó có Viện Khảo cứu Nông Lâm.

Tháng 4/1960, Chính phủ đã ra Nghị quyết trình Quốc Hội đề nghị tách Bộ Nông Lâm thành: Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông trường, Tổng cục lâm nghiệp và Tổng cục Thuỷ sản. Ngày 29/9/1961 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/CP quy định những nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục lâm nghiệp, theo đó ngoài các Cục và Vụ còn có Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Như vậy năm 1961 được coi là năm hình thành nền tảng riêng cho sự nghiệp nghiên cứu lâm nghiệp của nước ta và được coi là năm hình thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ngày nay. Các nghiên cứu từ đó đã được triển khai cho cả 3 lĩnh vực là Lâm sinh, Công nghiệp rừng và Kinh tế lâm nghiệp.

Từ năm 1972, các bộ phận nghiên cứu và thiết kế máy lâm nghiệp và công trình lâm nghiệp đã được tách ra khỏi Viện nghiên cứu lâm nghiệp để thành lập Công ty thiết kế công trình công nghiệp và công trình lâm nghiệp, làm nhiệm vụ nghiên cứu về công nghiệp rừng và thiết kế máy móc công trình. Trên cơ sở đó vào năm 1974 Chính Phủ đã quyết định thành lập Viện Công nghiệp rừng. Năm 1982 Viện Kinh tế lâm nghiệp cũng được thành lập. Cho tới năm 1988 tồn tại 3 Viện Nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp trực thuộc Bộ Lâm nghiệp: Viện Nghiên cứu lâm nghiệp, Viện công nghiệp rừng và Viện Kinh tế lâm nghiệp.

Ngày 30 tháng 8 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 137 - HĐBT về việc thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trên cơ sở sáp nhập 3 viện là Viện nghiên cứu lâm nghiệp, Viện công nghiệp rừng và Viện kinh tế lâm nghiệp.

Ngày 05 tháng 10 năm 1993, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (số đăng ký 179) cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

- Nghiên cứu những vấn đề khoa học về lâm sinh, công nghiệp rừng, kinh tế lâm nghiệp.

- Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm lâm nghiệp từ kết quả nghiên cứu.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ trong lâm nghiệp.

Như vậy là với các quyết định đã ban hành, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã trở thành cơ sở nghiên cứu lâm nghiệp chủ yếu của ngành Lâm nghiệp, được triển khai các hoạt động nghiên cứu trên phạm vi cả nước và các hoạt động hợp tác quốc tế khác.

[EBOOK] CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP - CHƯƠNG: NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP, NHIỀU TÁC GIẢ, CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ ĐỐI TÁC, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, cẩm nang ngành lâm nghiệp, nghiên cứu lâm nghiệp, lâm sinh, khuyến lâm, công nghiệp rừng, kinh tế lâm nghiệp, Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm lâm nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ trong lâm nghiệp, quản lý lâm nghiệp
Xem thêm